Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Cyllid - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Cyllid drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Ionawr 2020

Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Rhagfyr 2019

Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru

Rhagfyr 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Tachwedd 2019

Goblygiadau ariannol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

Tachwedd 2019

Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21

Tachwedd 2019

Adroddiad Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21

Hydref 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Awst 2019

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-202

Gorffennaf 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru

Mehefin 2019

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Mawrth 2019

Goblygiadau ariannol y Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Mawrth 2019

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2018-19

Chwefror 2019

Goblygiadau ariannol y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Rhagfyr 2018

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2017-18 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2019-20

Tachwedd 2018

Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

Hydref 2018

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019-20

Hydref 2018

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Hydref 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2019-20

Hydref 2018

Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE

Medi 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Gorffennaf 2018

Gyllideb Atodol Cyntaf 2018-19

Gorffennaf 2018

Defnydd Comisiwn y Cynulliad o’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau

Mai 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Chwefror 2018

Amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth

Ionawr 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Ionawr 2018

Cyllideb Ddrafft 2018-19

Ionawr 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19

Tachwedd 2017

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016-17 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2018-19

Tachwedd 2017

Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-2019

Tachwedd 2017

Trafod y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft

Hydref 2017

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Medi 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Medi 2017

Cyllideb Atodol Gyntaf 2017-18

Gorffennaf 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018

Mehefin 2017

Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

Mai 2017

Ail Gyllideb Atodol 2016-17

Ebrill 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Chwefror 2017

Cyllideb Ddrafft 2017-18

Ionawr 2017

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18

Tachwedd 2016

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2015-16 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2017-18

Tachwedd 2016

Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018

Tachwedd 2016

Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17

Gorffennaf 2016

 

 

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/02/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyllid

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu