Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Cyhoeddi'r adroddiad

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 gerbron y Cynulliad i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Gall pwyllgorau eraill y Cynulliad hefyd ystyried y gyllideb ddrafft cyn y bydd yn derfynol.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021 (PDF, 3MB) ar 29 Ionawr 2020.

 

Cafwyd dadl ar y gyllideb yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Chwefror 2020.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1 Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matthew Wellington, Pennaeth Cyflenwi Cyllid, Llywodraeth Cymru

18 Rhagfyr 2019

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 1 ar Senedd.tv.

2. Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Dr Helen Tilley, Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

9 Ionawr 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 2 ar Senedd.tv.

3. Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Alex Chapman, Ymgynghorydd, New Economics Foundation

 

9 Ionawr 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 3 ar Senedd.tv.

4. Edward Evans, Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd Cwmni, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

Sesiwn dystiolaeth wedi'i chanslo

 

Sesiwn dystiolaeth wedi'i chanslo

 

Sesiwn dystiolaeth wedi'i chanslo

 

5. Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                                                    Andy King, Aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

9 Ionawr 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 5 ar Senedd.tv.

6. David Phillips, Associate Director; Institute for Fiscal Studies

Guto Ifan, Research Associate. Wales Governance Centre, Cardiff University

Cian Sion, Research Associate, Wales Governance Centre, Cardiff University

Michael Trickey, Programme Director, Wales Public Services 2025

Cardiff University

18 Ionawr 2020

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 6 ar Senedd.tv.

7. Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matthew Wellington, Pennaeth Cyflenwi Cyllid, Llywodraeth Cymru

18 Ionawr 2020

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 7 ar Senedd.tv.

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu