Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 07/12/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00-11.00)

1.

Digwyddiad i randdeiliaid - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach (Preifat)

Cofnodion:

1.1 Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad preifat i randdeiliaid i drafod adfywio canol trefi

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(11.30-12.30)

3.

Craffu ar waith y Gweinidog Tai ac Adfywio - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Tai ac Adfywio

Steffan Roberts, Pennaeth Strategaeth a Chyllid, Yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Rebecca Evans AC, Steffan Roberts a Neil Hemington gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

3.2 Bydd y Gweinidog yn anfon rhagor o fanylion i'r pwyllgor mewn perthynas â'r rhaglen ar gyfer Targedu Buddsoddiad Adfywio ac enghreifftiau o'r trefi hynny sydd wedi elwa ar y rhaglen hon

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at gyrff perthnasol ynghylch cynllunio trafnidiaeth mewn digwyddiadau mawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.30-12.45)

6.

Papur cwmpasu - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl deddfu

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papur

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu