Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sulafa Thomas, x6227 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.1

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

1.2

Datganiadau o fuddiant

1.3

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

2.

Strategaeth y Gyllideb - Cyllideb y Comisiwn 2019-20

3.

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

4.

Adroddiad y Pwyllgor Safonau - Creu'r Diwylliant Cywir

5.

Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol

6.

Cynllun Pensiwn Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad

7.

Papurau i’w nodi:

7.1

Adroddiad Cyfnod 2 yr Adolygiad Capasiti

7.2

Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

7.3

Creu Senedd i Gymru – adroddiad yr ymgynghoriad

7.4

Diweddariad gan y Bwrdd Gweithredol (penderfyniadau RAD)

7.5

Cofnodion cyfarfodydd ACARAC Mehefin a Gorffennaf

8.

Unrhyw fater arall

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu