Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 03/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.15-09.30)

3.

Trafod yr adroddiad drafft - Cyflwr y Ffyrdd

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft

(09.30-10.30)

4.

Briff Y Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) - Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd Andrew Jeffreys a Steve Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.30)

5.

Y Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) a dogfennau briffio cyllid eraill

Proffeswr Gerry Holtham

Cofnodion:

5.1 Atebodd yr Athro Gerry Holtham gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.30-11.45)

6.

Paratoi at y ddadl – Awtomeiddio Diwydiant 4.0

Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Hydref

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddadl sydd ar y gweill

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu