Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 403KB) Gweld fel HTML (380KB)

 


1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwd ymddiheuriadau gan Gwenda Thomas AC.

(09.20-10.00)

2.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Victoria Lloyd, Cyfarwyddwr Dylanwadu, Age Cymru

David Pugh, Prif Weithredwr, Prime Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Victoria Lloyd gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(10.10-10.50)

3.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Iestyn Davies, ColegauCymru

Greg Walker, ColegauCymru

Cofnodion:

3.1 Datganodd Jeff Cuthbert AC ei fod yn Aelod o Fwrdd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

3.2 Datganodd Eluned Parrott AC bod ei gŵr yn darparu gwasanaethau i sefydliadau Addysg Bellach yn rhinwedd ei swydd mewn sefydliad Addysg Uwch.

3.3 Datganodd Dafydd Elis-Thomas AC ei fod yn lywydd anrhydeddus i Grŵp Llandrillo Menai.

3.4 Atebodd Jeff Protheroe, Iestyn Davies a Greg Walker gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(10.50-11.30)

4.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Terry Mills, Cadeirydd, Grŵp Cynghori Arbenigol Cyfleoedd Dysgu a Chyflogaeth, Heneiddio’n Dda yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Sarah Rochira a Terry Mills gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(11.30-12.15)

5.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Rachel Garside-Jones, Pennaeth Ymgysylltu Polisi Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Julie James AC, Huw Morris a Rachel Garside-Jones gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Llythyron dilynol i'r sesiwn graffu ar seilwaith rheilffyrdd ar 17 Medi 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1 Nodwyd y papurau gan y Pwyllgor.

6.2

Adroddiad Annibynol ar Deithio Llesol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu