Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Ysmygu ac Iechyd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ysmygu ac Iechyd

 

Diben

Archwilio ac adolygu’r ymdrechion a’r cynnydd a wnaed i leihau anghydraddoldebau o ran iechyd a achosir gan ysmygu yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan

 

Ysgrifennydd: Suzanne Cass

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Suzanne Cass

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu