Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Technoleg ac Arloesi

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dechnoleg ac Arloesi

 

Diben

 

Hyrwyddo technoleg ac arloesi i sbarduno economi Cymru yn ei blaen a chreu swyddi medrus yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rowlands AC

 

Ysgrifennydd: Catriona Reckless

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher 1 Mai 2019

 

Amser: 12.30

 

Lleoliad: C.3.12, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Catriona Reckless

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu