Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Bioamrywiaeth.

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fioamrywiaeth

 

Diben

 

I hyrwyddo a rhoi hwb i fioamrywiaeth yng Nghymru

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AC

 

Ysgrifennydd: Liz Smith

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Mai 2019

 

Amser:  12.00 – 13.30

 

Lleoliad: Oriel, y Senedd

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Liz Smith

Ffôn: 02920 497509

Aelodau

 • John Griffiths AC
 • David Melding AC
 • Jenny Rathbone AC
 • Huw Irranca-Davies AC
 • Llyr Gruffydd AC
 • Liz Smith
 • Shea Buckland-Jones - WWF
 • Natalie Buttriss - Woodland Trust
 • James Byrne - Ymddiriedolaethau Natur Cymru
 • Laura Cropper - RSPB
 • Claire Dinham - Buglife
 • Rhodri Evans - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Rhys Evans - RSPB
 • Deio Gruffydd - RSPB
 • Carly Jones - RSPB
 • Paula Keen - Woodland Trust
 • Jerry Langford - Coed Cadw
 • Sinead Lynch - Bumblebee Conservation
 • Alex Phillips - WWF
 • Llinos Price - Woodland Trust
 • Rachel Sharp - Ymddiriedolaethau Natur Cymru
 • Billie Jade Thomas - RSPB
 • Andrew Tuddenham - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Arfon Williams - RSPB
 • Richard Garner Williams - Salmon and Trout Conservation

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu