Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Gamblo Problemus

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo Problemus

 

Pwrpas: Cynyddu proffil gamblo problemus yng Nghymru ac ymgysylltu ag arbenigwyr ar y pwnc a phartïon eraill â diddordeb i gasglu gwybodaeth a data ar effaith gymdeithasol ac economaidd gamblo problemus.

 

Gweithio gyda grwpiau cymunedol, elusennau a chyrff gwleidyddol i ddatblygu cynigion i fynd i’r afael â gamblo problemus ac ymgysylltu â deddfwrfeydd i hyrwyddo’r broses o roi’r cynigion hynny ar waith.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mick Antoniw

 

Ysgrifennydd: Wynford Ellis Owen

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2018

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda B, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Wynford Ellis Owen

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu