Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwyd Ynni

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi Tanwydd ac Effeithlonrwyd Ynni

 

Diben

Codi ymwybyddiaeth o broblemau tlodi tanwydd a galluogi Aelodau'r Cynulliad i drafod yn agored y materion polisi sy'n effeithio ar allu aelwydydd yng Nghymru i fforddio eu biliau ynni.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood (i'w gadarnhau)

 

Cyswllt: Bethan Proctor, NEA Cymru

Bethan.Proctor@nea.org.uk
02920 644 520

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 6 Mawrth 2019

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora A

 

 

Dyddiad: 12 Mehefin 2019

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora A

 

 

Dyddiad: 1 Hydref 2019

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora A

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Bethan Proctor

Ffôn: 02920644520

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu