Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Diabetes

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Diabetes

 

Diben

 

Tynnu sylw at achosion, atal a thrin diabetes a'r cymorth sydd ar gael i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.

 

Darparu adroddiadau rheolaidd o ran gweithredu Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Cynulliad Cymru ar Diabetes a hwyluso rhannu arfer gorau a chanfod meysydd sy'n peri pryder.

 

Hwyluso gwell partneriaeth a chydweithrediad â

  • sefydliadau cymorth, arbenigwyr ac unigolion ledled Cymru
  • sefydliadau gwirfoddol sy'n gweithio ym maes cyflyrau iechyd sydd â chysylltiad agos â diabetes
  • sefydliadau gwirfoddol sy'n ceisio hyrwyddo agenda byw'n iach

 

Tynnu sylw at waith ymchwil newydd ac arbenigedd ym maes diabetes a phynciau cysylltiedig.

 

Darparu fforwm gryno ac awdurdodol i alluogi Aelodau'r Cynulliad i ddysgu am y materion allweddol sy'n effeithio ar bobl â diabetes sy'n byw yn y cymunedau a gaiff eu cynrychioli ganddynt.

 

Darparu fforwm agored i aelodau drafod materion ac archwilio cydweithio.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AC

 

Ysgrifennydd: Josh James (Diabetes UK)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 7 Tachwedd 2018

 

Amser: 12:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledda A

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Josh James

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu