Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Hemoffilia a Gwaed wedi'i Heintio

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hemoffilia a Gwaed wedi'i Heintio

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth a gwella'r driniaeth a'r cymorth sydd ar gael i bobl ag anhwylderau gwaedu etifeddedig.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mick Antoniw AC

 

Is-gadeirydd: Dai Lloyd AC

 

Ysgrifennydd: Lynne Kelly (Hemoffilia Cymru)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 18 Gorffennaf

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C a D

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Lynne Kelly
Haemophilia Wales

Cyfeiriad:
17 Alfreda Road
Whitchurch
Caerdydd
CF14 2EH

Ffôn: 07979 527599

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu