Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Siopau Bach

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach

 

Diben

Sicrhau bod llais siopau bach yn cael ei glywed yn y Cynulliad a sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad a gwneuthurwyr polisïau yn ystyried effaith datblygu polisi cyhoeddus ar siopau bach.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Janet Finch-Saunders AC

 

Ysgrifennydd: Edward Woodall (Cymdeithas Siopau Cyfleustra)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 5 Mehefin 2019

 

Amser: 11:45 – 13:00

 

Lleoliad: Ystafelloedd Gynadledda C a D, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Cymdeithas Siopau Cyfleustra

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu