Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Plant a Phobl Ifanc

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc

 

Diben

 

Hyrwyddo buddiannau plant a phobl ifanc

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan AC

 

Is-gadeirydd: David Melding AC, Llyr Gruffydd AC

 

Ysgrifennydd: Catriona Williams OBE (Plant yng Nghymru)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 4 Gorffennaf 2018

 

Amser:  12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Catriona Williams OBE
Plant yng Nghymru

Ffôn: 02920342434

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu