Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Canser

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ganser

 

Diben

 

Hwyluso trafodaeth rhwng Aelodau’r Cynulliad, gweithwyr proffesiynol meddygol, elusennau a’r rhai y mae canser yn effeithio arnynt, er mwyn canfod ffyrdd o wella canlyniadau canser a phrofiad y claf yng Nghymru; ac ymgyrchu dros y gwelliannau hynny.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees AC

 

Ysgrifennydd: Gemma Roberts (Cancer Research UK)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 9 Hydref 2019

 

Amser: 11.00 – 13.30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C & D, Tŷ Hywel

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Gemma Roberts

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu