Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Iechyd Meddwl

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd Meddwl

 

Diben

 

Trafod materion sy'n ymwneud â llesiant ac iechyd meddwl yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees

 

Ysgrifennydd: Mind

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020

 

Amser: 12:15 - 13:15 ( Cyrraedd am 11:45 ar gyfer lluniaeth ysgafn)

 

Lleoliad: Ystafell Briffio y Cyfryngau, Senedd

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Nia Sinclair

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu