Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Dur

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddur

 

Diben

 

Grŵp pwyso ar gyfer y diwydiant dur ac yn gyfle ar yr un pryd i gael gwybod am amrywiaeth o fentrau gan y diwydiant ac ymchwilwyr.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees AC

 

Ysgrifennydd: Angharad Thomas, Staff Cynorthwyol David Rees AC (0300 200 7128)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Medi 2019

 

Amser: 6pm

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd A, Tŷ Hywel

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Angharad Thomas

Ffôn: 03002007128

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu