Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Tai - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Hybu cydweithio drwy ganfod a thrafod themâu cyfredol ym maes tai a digartrefedd a’r cysylltiad rhwng y rhain a meysydd polisi eraill fel adfywio, iechyd ac addysg. Nod y grŵp yw agor trafodaeth ystyrlon rhwng y Cynulliad a’r gymuned dai genedlaethol.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AC

 

Ysgrifennydd: Kevin Howells (CIH Cymru) 02920 765760

 

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Helen Northmore
CIH Cymru

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu