Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Eich Aelodau Cynulliad

Caiff Aelodau’r Cynulliad eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Cynulliad am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod Cynulliad, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

Aelod Cynulliad
Aelod Cynulliad Rôl Plaid Wleidyddol Etholaeth Rhanbarth

Mick Antoniw AC

10 Market Street, Pontypridd, CF37 2ST

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7309

Swyddfa Cynulliad: Mick.Antoniw@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Pontypridd  

Rhun ap Iorwerth AC

1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7DU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7181

Swyddfa Etholaeth: 01248 723 599

Swyddfa Cynulliad: rhun.apiorwerth@cynulliad.cymru

  Plaid Cymru Ynys Môn  

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Uned 1, Fairoak House, 15-17 Church Road, Casnewydd, NP19 7EJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7239

Swyddfa Etholaeth: 01633 220022

Swyddfa Cynulliad: Mohammad.Asghar@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig   (Dwyrain De Cymru)

Gareth Bennett AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7263

Swyddfa Cynulliad: Gareth.Bennett@cynulliad.cymru

  Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)   (Canol De Cymru)

Hannah Blythyn AC

38 Stryd Yr Eglwys, Y Fflint, Sir Y Fflint, CH6 5AE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7132

Swyddfa Cynulliad: Hannah.Blythyn@cynulliad.cymru

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol Llafur Cymru Delyn  

Dawn Bowden AC

110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7170

Swyddfa Cynulliad: Dawn.Bowden@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Merthyr Tudful a Rhymni  

Michelle Brown AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: Michelle.Brown@cynulliad.cymru

  Annibynnol   (Gogledd Cymru)

Jayne Bryant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, Caerdydd

Swyddfa Cynulliad: 01633 376627

Swyddfa Cynulliad: Jayne.Bryant@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Gorllewin Casnewydd  

Angela Burns AC

County Chambers, Stryd Warren, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7243

Swyddfa Etholaeth: 01834 843 052

Swyddfa Cynulliad: Angela.Burns@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro  

Hefin David AC

Bargoed YMCA, Aeron Place, Gilfach, Bargoed, CF81 8JA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7154

Swyddfa Etholaeth: 01443 838542

Swyddfa Cynulliad: Hefin.David@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Caerffili  

Alun Davies AC

23 Beaufort Street, Brynmawr, Blaenau Gwent, NP23 4AQ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7145

Swyddfa Etholaeth: 01495 311 160

Swyddfa Cynulliad: Alun.Davies@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Blaenau Gwent  

Andrew RT Davies AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7227

Swyddfa Cynulliad: AndrewRT.Davies@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig   (Canol De Cymru)

Paul Davies AC

20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1QA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7216

Swyddfa Etholaeth: 01437 766425

Swyddfa Cynulliad: Paul.Davies@cynulliad.cymru

Arweinydd yr Wrthblaid Ceidwadwyr Cymreig Preseli Sir Benfro  

Suzy Davies AC

Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, SA1 4EW

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7209

Swyddfa Cynulliad: Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Comisiynydd Ceidwadwyr Cymreig   (Gorllewin De Cymru)

Mark Drakeford AC

395 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JG

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7158

Swyddfa Etholaeth: 029 2022 3207

Swyddfa Cynulliad: Mark.Drakeford@cynulliad.cymru

Prif Weinidog Cymru Llafur Cymru Gorllewin Caerdydd  

Dafydd Elis-Thomas AC

7 Bank Place, Porthmadog, LL49 9AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7175

Swyddfa Etholaeth: 01766 515028

Swyddfa Cynulliad: Dafydd.Elis-Thomas@cynulliad.cymru

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Annibynnol Dwyfor Meirionnydd  

Rebecca Evans AC

9 Heol Pontarddulais, Gorseinon, Abertawe, SA4 4FE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7160

Swyddfa Etholaeth: 01792 899 081

Swyddfa Cynulliad: Rebecca.Evans@cynulliad.cymru

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd Llafur Cymru Gwyr  

Janet Finch-Saunders AC

29 Stryd Madog, Llandudno, LL30 2TL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7247

Swyddfa Etholaeth: 01492 871 198

Swyddfa Cynulliad: Janet.Finch-Saunders@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig Aberconwy  

Russell George AC

13 Parker's Lane, Y Drenewydd, SY16 2LT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7206

Swyddfa Cynulliad: Russell.George@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig Sir Drefaldwyn  

Vaughan Gething AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7150

Swyddfa Cynulliad: Vaughan.Gething@cynulliad.cymru

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llafur Cymru De Caerdydd a Phenarth  

John Griffiths AC

7 fed Llawr, Clarence House, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7121

Swyddfa Etholaeth: 01633 222 302

Swyddfa Cynulliad: John.Griffiths@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Dwyrain Casnewydd  

Lesley Griffiths AC

Tŷ Vernon, 41 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2NS

Swyddfa Etholaeth: 01978 355743

Swyddfa Cynulliad: Lesley.Griffiths@cynulliad.cymru

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llafur Cymru Wrecsam  

Llyr Gruffydd AC

Canolfan Busnes Birch House, Hen Lon Parcwr, Rhutun, Sir Ddinbych, LL15 1NA

Swyddfa Etholaeth: 01824 703 593

Swyddfa Cynulliad: Llyr.Gruffydd@cynulliad.cymru

  Plaid Cymru   (Gogledd Cymru)

Siân Gwenllian AC

8 Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7192

Swyddfa Etholaeth: 01286 672076

Swyddfa Cynulliad: Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Comisiynydd Plaid Cymru Arfon  

Neil Hamilton AC

Swyddfa Neil Hamilton, Neuadd y Dref, Stryd y Brenin Edward, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7422

Swyddfa Cynulliad: Neil.Hamilton@cynulliad.cymru

  Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Mike Hedges AC

97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, SA6 6HJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7140

Swyddfa Etholaeth: 01792 790621

Swyddfa Cynulliad: Mike.Hedges@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Dwyrain Abertawe  

Vikki Howells AC

27 High Street, Aberdâr, CF44 7AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7163

Swyddfa Etholaeth: 01685 881 388

Swyddfa Cynulliad: Vikki.Howells@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Cwm Cynon  

Jane Hutt AC

115 High Street, Y Barri, CF62 7DT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7110

Swyddfa Etholaeth: 01446 740981

Swyddfa Cynulliad: Jane.Hutt@cynulliad.cymru

Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip Llafur Cymru Bro Morgannwg  

Huw Irranca-Davies AC

Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, CF34 9DL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7105

Swyddfa Cynulliad: Huw.Irranca-Davies@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Ogwr  

Mark Isherwood AC

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, 5 Halkyn Street, Treffynnon, CH8 7TX

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7217

Swyddfa Etholaeth: 01352 710232

Swyddfa Cynulliad: Mark.Isherwood@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig   (Gogledd Cymru)

Julie James AC

Llawr 1af, Stryd y Gwynt, Abertawe, SA1 1DP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7137

Swyddfa Etholaeth: 01792 460 836

Swyddfa Cynulliad: Julie.James@cynulliad.cymru

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Llafur Cymru Gorllewin Abertawe  

Delyth Jewell AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Cynulliad: Delyth.Jewell@cynulliad.cymru

  Plaid Cymru   (Dwyrain De Cymru)

Ann Jones AC

The Hub, 69-71 Ffordd Wellington, Y Rhyl, LL18 1BE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7173

Swyddfa Etholaeth: 01745 332813

Swyddfa Cynulliad: Ann.Jones@cynulliad.cymru

Y Dirprwy Lywydd Llafur Cymru Dyffryn Clwyd  

Caroline Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: Caroline.Jones@cynulliad.cymru

  Plaid Brexit   (Gorllewin De Cymru)

Carwyn Jones AC

1st/2nd Floor Suites, 3 Cross Street, Pen-y-bont, CF31 1EX

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7095

Swyddfa Etholaeth: 01656 664320

Swyddfa Cynulliad: Carwyn.Jones@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Pen-y-Bont ar Ogwr  

Elin Jones AC

Ty Goronwy, 32 Heol y Wig, Aberystwyth, SY23 2LN

Swyddfa Etholaeth: 01970 624 516

Swyddfa Cynulliad: Elin.Jones@cynulliad.cymru

Y Llywydd Plaid Cymru Ceredigion  

Helen Mary Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Cynulliad: HelenMary.Jones@cynulliad.cymru

  Plaid Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Mandy Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7387

Swyddfa Etholaeth: 01248 717 052

Swyddfa Cynulliad: mandy.jones@cynulliad.cymru

  Plaid Brexit   (Gogledd Cymru)

Dai Lloyd AC

Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7255

Swyddfa Cynulliad: Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

  Plaid Cymru   (Gorllewin De Cymru)

Neil McEvoy AC

321 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JD

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 7434

Swyddfa Cynulliad: Neil.McEvoy@cynulliad.cymru

  Annibynnol   (Canol De Cymru)

David Melding AC

Swyddfa 2, 20 Pantbach Road, Birchgrove, Caerdydd, CF14 1UA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7220

Swyddfa Etholaeth: 029 2062 3088

Swyddfa Cynulliad: David.Melding@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig   (Canol De Cymru)

Jeremy Miles AC

7 High Street, Pontardawe, Abertawe, SA8 4HU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7107

Swyddfa Etholaeth: 01792 869993

Swyddfa Cynulliad: Jeremy.Miles@cynulliad.cymru

Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit Llafur Cymru Castell-nedd  

Darren Millar AC

Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7214

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 6206

Swyddfa Cynulliad: Darren.Millar@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig Gorllewin Clwyd  

Eluned Morgan AC

19 Cartlett, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2LH

Swyddfa Cynulliad: 03002007310

Swyddfa Cynulliad: Eluned.Morgan@cynulliad.cymru

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Llafur Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Julie Morgan AC

17 Plasnewydd, Whitchurch, Caerdydd, CF14 1NR

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7362

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 6241

Swyddfa Cynulliad: Julie.Morgan@cynulliad.cymru

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llafur Cymru Gogledd Caerdydd  

Lynne Neagle AC

73 Heol Trosnant Uchaf, Pont-y-pŵl, NP4 8AU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7168

Swyddfa Etholaeth: 01495 740022

Swyddfa Cynulliad: Lynne.Neagle@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Torfaen  

Rhianon Passmore AC

208 Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7097

Swyddfa Etholaeth: 01495 225 162

Swyddfa Cynulliad: Rhianon.Passmore@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Islwyn  

Adam Price AC

37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7177

Swyddfa Etholaeth: 01269 597 677

Swyddfa Cynulliad: Adam.Price@cynulliad.cymru

Arweinydd Plaid Cymru Plaid Cymru Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr  

Nick Ramsay AC

The Grange, 16 Maryport Street, Brynbuga, NP15 1AB

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7211

Swyddfa Etholaeth: 01291 674898

Swyddfa Cynulliad: Nicholas.Ramsay@cynulliad.cymru

  Ceidwadwyr Cymreig Mynwy  

Jenny Rathbone AC

165 Albany Road, Caerdydd, CF24 3NT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7134

Swyddfa Etholaeth: 029 2025 6255

Swyddfa Cynulliad: Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Canol Caerdydd  

Mark Reckless AC

20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, NP4 6JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7371

Swyddfa Etholaeth: 07970 930 275

Swyddfa Cynulliad: Mark.Reckless@cynulliad.cymru

  Plaid Brexit   (Dwyrain De Cymru)

David Rees AC

Water Street Business Centre, Water Street, Port Talbot, SA12 6LF

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7128

Swyddfa Etholaeth: 01639 870779

Swyddfa Cynulliad: David.Rees@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Aberafan  

David J Rowlands AC

20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, NP4 6JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7235

Swyddfa Cynulliad: DavidJ.Rowlands@cynulliad.cymru

Comisiynydd Plaid Brexit   (Dwyrain De Cymru)

Jack Sargeant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Cynulliad: Jack.Sargeant@cynulliad.cymru

  Llafur Cymru Alun a Glannau Dyfrdwy  

Bethan Sayed AC

Unit 2, Brunel Way, Baglan Energy Park, Port Talbot, SA11 2FP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7185

Swyddfa Etholaeth: 01639 820 530

Swyddfa Cynulliad: Bethan.Sayed@cynulliad.cymru

  Plaid Cymru   (Gorllewin De Cymru)

Ken Skates AC

Unit 19, The Malthouse Business Centre, Regent Street, Llangollen, LL20 8RP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7114

Swyddfa Cynulliad: Ken.Skates@cynulliad.cymru

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llafur Cymru De Clwyd  

Lee Waters AC

43 Pottery Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 1SU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7100

Swyddfa Etholaeth: 01554 774 902

Swyddfa Cynulliad: Lee.Waters@cynulliad.cymru

Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llafur Cymru Llanelli  

Joyce Watson AC

3 Heol Gocht, Caerfyrddin, SA31 1QL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7093

Swyddfa Etholaeth: 01267 233 448

Swyddfa Cynulliad: Joyce.Watson@cynulliad.cymru

Comisiynydd Llafur Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Kirsty Williams AC

4 Water Gate, Aberhonddu, LD3 9AN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7277

Swyddfa Etholaeth: 01874 625739

Swyddfa Cynulliad: Kirsty.Williams@cynulliad.cymru

Y Gweinidog Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Brycheiniog a Sir Faesyfed  

Leanne Wood AC

68 Heol Pontypridd, Porth, CF39 9PL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7200

Swyddfa Etholaeth: 01443 681420

Swyddfa Cynulliad: Leanne.Wood@cynulliad.cymru

  Plaid Cymru Rhondda  

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu