Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Eich Aelodau Cynulliad fesul Etholaeth

Caiff Aelodau’r Cynulliad eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Cynulliad am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod Cynulliad, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

 Aberafan

 Aberconwy

 Alun a Glannau Dyfrdwy

 Arfon

 Blaenau Gwent

 Bro Morgannwg

 • Linc i'r manylion ar gyfer Jane Hutt AC
  Jane Hutt AC

  Bro Morgannwg

  Llafur Cymru

  Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

 Brycheiniog a Sir Faesyfed

 • Linc i'r manylion ar gyfer Kirsty Williams AC
  Kirsty Williams AC

  Brycheiniog a Sir Faesyfed

  Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

  Y Gweinidog Addysg

 Caerffili

 Canol Caerdydd

 Castell-nedd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Jeremy Miles AC
  Jeremy Miles AC

  Castell-nedd

  Llafur Cymru

  Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

 Ceredigion

 Cwm Cynon

 De Caerdydd a Phenarth

 • Linc i'r manylion ar gyfer Vaughan Gething AC
  Vaughan Gething AC

  De Caerdydd a Phenarth

  Llafur Cymru

  Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 De Clwyd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Ken Skates AC
  Ken Skates AC

  De Clwyd

  Llafur Cymru

  Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 Delyn

 Dwyfor Meirionnydd

 Dwyrain Abertawe

 Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

 • Linc i'r manylion ar gyfer Adam Price AC
  Adam Price AC

  Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

  Plaid Cymru

  Arweinydd Plaid Cymru

 Dwyrain Casnewydd

 Dyffryn Clwyd

 Gogledd Caerdydd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Julie Morgan AC
  Julie Morgan AC

  Gogledd Caerdydd

  Llafur Cymru

  Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 Gorllewin Abertawe

 • Linc i'r manylion ar gyfer Julie James AC
  Julie James AC

  Gorllewin Abertawe

  Llafur Cymru

  Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 Gorllewin Caerdydd

 Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

 Gorllewin Casnewydd

 Gorllewin Clwyd

 Gwyr

 Islwyn

 Llanelli

 • Linc i'r manylion ar gyfer Lee Waters AC
  Lee Waters AC

  Llanelli

  Llafur Cymru

  Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 Merthyr Tudful a Rhymni

 Mynwy

 Ogwr

 Pen-y-Bont ar Ogwr

 Pontypridd

 Preseli Sir Benfro

 • Linc i'r manylion ar gyfer Paul Davies AC
  Paul Davies AC

  Preseli Sir Benfro

  Ceidwadwyr Cymreig

  Arweinydd yr Wrthblaid

 Rhondda

 Sir Drefaldwyn

 Torfaen

 Wrecsam

 Ynys Môn

 Not specified

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu