Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Eich Aelodau Cynulliad fesul Rhanbarth

Caiff Aelodau’r Cynulliad eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Cynulliad am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod Cynulliad, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

 Canol De Cymru

 Canolbarth a Gorllewin Cymru

 Dwyrain De Cymru

 Gogledd Cymru

 Gorllewin De Cymru

 Not specified

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu