Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Mai 2019 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Jack Sargeant AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Jayne Bryant AC yn dirprwyo
Dr Dave Williams Tyst Yn bresennol
Nicola Edwards Tyst Yn bresennol
Jan Pickles Tyst Yn bresennol
Jane Randall Tyst Yn bresennol
Dr Rowena Christmas Tyst Yn bresennol
Michelle Moseley Tyst Yn bresennol
Dr Lorna Price Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu