Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1 Ebrill 2019 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu