Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16 Mai 2018 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Ymddiheuriadau
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Tyst Yn bresennol
Owain Lloyd Tyst Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Rachel Thomas Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joe Champion Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Claire O'Sullivan Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Tracy Hull Tyst Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu