Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grwpiau Trawsbleidiol

Gall Aelodau'r Cynulliad sefydlu grwpiau trawsbleidiol i ymchwilio i unrhyw faes pwnc sy'n berthnasol i'r Cynulliad.

Rhaid i grŵp gynnwys Aelodau o dri o'r grwpiau plaid sydd wedi'u cynrychioli yn y Cynulliad.

Nid yw grwpiau trawsbleidiol yn grwpiau Cynulliad ffurfiol ac nid yw Rheolau Sefydlog y Cynulliad, felly, yn gymwys iddynt. Nid oes rôl ffurfiol ganddynt o ran datblygu polisi.

Gweld y Rheolau ynghylch Gweithredu Grwpiau Trawsbleidiol

Grwpiau Trawsbleidiol cyfredol

Grwpiau Trawsbleidiol sydd wedi dod i ben

Mae’r Grwpiau Trawsbleidiol a ganlyn wedi’u cofrestru yn ystod y Pumed Cynulliad ond maent bellach wedi nodi’n ffurfiol fod eu cyfarfodydd wedi dod i ben.

Grwpiau Trawsbleidiol sydd wedi cael eu datgofrestru

Mae’r Grwpiau Trawsbleidiol a ganlyn wedi’u datgofrestru yn ystod y Pumed Cynulliad.

Adroddiadau Monitro Grwpiau Trawsbleidiol

Busnes blaenorol y Cynulliad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu