Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

P-04-503 Adfywio Tonpentre a Phentre

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i roi ystyriaeth arbennig i ddefnyddio cyllid rhanbarthol Ewropeaidd i ailddatblygu Tonpentre a Phentre yng Nghwm Rhondda.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Glynrhedynog a’r Maerdy yn Rhondda Fach a Threherbert yn Rhondda Fawr wedi cael cyllid o Ewrop drwy gynllun Blaenau’r Cymoedd i ailddatblygu. Rydym yn teimlo y dylai Tonpentre a Phentre gael arian Ewropeaidd hefyd i’w rhoi yn yr un sefyllfa â gweddill yr ardal.

 

Prif ddeisebydd:  Mike Powell

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 24 Medi 2013

 

Nifer y llofnodion: 389

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/09/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu