Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Plant, Phobl Ifanc ac Addysg - Adroddiadau - Y Pedwerydd Cynulliad

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysgdrwy yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-15) drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiad Etifeddiaeth

Dydddiad cyhoeddi

Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad (PDF 3MB)

24 Mawrth 2016

Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad: Barn Plant a Phobl Ifanc (PDF 5MB)

24 Mawrth 2016

 

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau'r Pwyllgor

Dydddiad cyhoeddi

Ymchwiliad Dilynol i Wasanaethau Mabwysiadu yng Nghymru (PDF 637KB)

Mawrth 2016

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi (PDF 1.3MB)

Rhagfyr 2015

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCAu) (PDF 1,178KB)

Rhagfyr 2015

Canlyniadau Addysgol Plant o Gartrefi Incwm Isel (PDF 444KB)

Chwefror 2015

Gasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) (PDF 1.29MB)

Tachwedd 2014

Craffu cyn y broses ddeddfu ar y Bil Cymwysterau Cymru arfaethedig (PDF 721 KB)

Gorffennaf 2014

Ordewdra ymysg Plant (PDF 641KB)

Mawrth 2014

Presenoldeb ac Ymddygiad (PDF 1MB)

Awst 2013

Mabwysiadu (PDF 1MB)

Tachwedd 2012

Gofal Newyddenedigol (PDF 843KB)

Medi 2012

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2010-11 (PDF 851KB)

Mai 2012

Gweithredu Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (PDF 505KB)

Mai 2012

Polisi ar amddiffyn plant rhag yr haul mewn ysgolion (PDF 500KB)

Mai 2012

Iechyd y Geg mewn Plant yng Nghymru (PDF 799KB)

Chwefror 2012

 

 

Deddfwriaeth - Biliau

Dyddiad Cyhoeddi

Hydref 2012

Mai 2013

 

Deddfwriaeth - Craffu Cyn Deddfu

Dydddiad cyhoeddi

Gorffennaf 2014

 

Deddfwriaeth - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Dydddiad cyhoeddi

Ebrill 2013

Ionawr 2012

 

 

Craffu ar y gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Dydddiad cyhoeddi

2016-2017

Llythyr i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (PDF 133KB)

Llythyr i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (PDF 168KB)

Ionawr 2016

2016-2017

Llythyr i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (PDF 471KB)

Llythyr i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (PDF 343KB)

Llythyr i’r Gweinidog lechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF 312KB)

Hydref 2015

2015-2016

Llythyr i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (PDF 328.4KB)

Llythyr i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (PDF 317.26KB)

Tachwedd 2014

2014-2015

Llythyr i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a’r Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi (Saesneg yn Unig) (PDF 242.45KB)

Llythyr i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (Saesneg yn Unig) (PDF 251.02KB)

Llythyr i’r Gweinidog lechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg yn Unig) (PDF 244.21KB)

Tachwedd 2013

2013-2014

Llythyr i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF 177KB)

Llythyr i’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau (PDF 175KB)

Hydref 2012

2012-2013

Llythyr i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF 82KB)

Llythyr i’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau (PDF 66KB)

Tachwedd 2011

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/04/2013

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu