Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol

Cael tystiolaeth

Ers mis Ebrill 2018, mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am rai o’r trethi sy’n cael eu talu yng Nghymru, gan gynnwys Cyfraddau Treth Incwm Cymru (WRIT) newydd a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2019.

Yn sgil y pwerau trethu newydd hyn, mae’r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i effaith bosibl cyfraddau trethi incwm gwahanol ar draws ffin Cymru a Lloegr.

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw:

  • Archwilio effeithiau amrywiadau treth incwm is-genedlaethol mewn systemau treth rhyngwladol ar ymddygiad enillwyr incwm isel, canolig ac uchel, yn enwedig ymfudo ac osgoi treth.
  • Deall sut y gall enillwyr incwm isel, canolig ac uchel ymateb i amrywiadau mewn cyfradd treth incwm ar gyfer pob band treth rhwng Cymru a Lloegr.
  • Deall lefel yr amrywiad mewn cyfraddau treth incwm a allai ysgogi newid ymddygiadol ymysg enillwyr isel, canolig ac uwch yng Nghymru a Lloegr.
  • Asesu effaith ariannol ar refeniw Cyfraddau Treth Incwm Cymru gyda lefelau amrywiol o amrywiad cyfradd treth.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/10/2019

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu