Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Sepsis

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal  ymchwiliad i sepsis.

 

Y  cefndir

Mae sepsis wedi’i ddisgrifio fel un o'r clefydau mwyaf cyffredin, ond y lleiaf adnabyddus, yn y byd

datblygedig a'r byd sy'n datblygu. Mae’n gyflwr sy’n peryglu bywyd ac sy’n digwydd oherwydd bod adwaith y corff i haint yn niweidio’i feinweoedd a’i organau ei hun. Os na chaiff ei adnabod yn gynnar a’i drin yn brydlon, gall sepsis beri i’r organau fethu ac arwain at farwolaeth.

 

Cylch gorchwyl

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw ystyried:

  • Faint o ddealltwriaeth sydd o achosion o sepsis, sut y mae cleifion sydd â sepsis yn dod i sylw gwasanaaethau, a chanlyniadau sepsis.
  • Ymwybyddiaeth gyhoeddus a phroffesiynol o sepsis.
  • Adnabod a rheoli sepsis mewn lleoliadau’r tu allan i’r ysbyty, gan gynnwys defnyddio  dulliau / canllawiau sgrinio perthnasol, a’r broses gyfeirio rhwng gofal sylfaenol /eilaidd.
  • Adnabod / rheoli sepsis mewn lleoliadau (ysbytai) aciwt.
  • Yr effaith gorfforol a meddyliol ar y rhai sy’n goroesi sepsis, a’r cymorth sydd ei angen arnynt.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/09/2019

Ymgynghoriadau

  • Sepsis (Rhedeg hyd 12/12/2019)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu