Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Hawliau plant yng Nghymru

 

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad byr ar hawliau plant yng Nghymru i adolygu effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe bai rhanddeiliaid yn anfon tystiolaeth erbyn 17:00, dydd Gwener 20 Medi 2019.

 

Sut y gall pobl ifanc ddweud eu dweud yn yr ymgynghoriad?

 

Cyfarfod mewn blwch – Pecyn adnoddau

 

Mae'r Pwyllgor am glywed gan bobl ifanc am:

 

1. Pa mor dda y mae plant yn gwybod eu hawliau;

2. A yw plant yn meddwl bod yr hawliau hyn ar gael iddynt; a

3. Pha hawliau sydd bwysicaf iddynt.

 

Er mwyn grymuso'r bobl ifanc rydych yn gweithio gydag i rannu eu barn ar y mater hwn, rydym wedi cynllunio adnoddau a chynllun gwers y gall gweithwyr ieuenctid, athrawon ac arweinwyr grŵp eu darparu gyda hyd at 35 o bobl ifanc, o fewn awr.

 

Mae adnoddau’r cyfarfod mewn blwch ar gael i addasu i weddu i’ch grŵp fel bod y sesiwn yn addas i'r dysgwyr.

 

Ar ôl cynnal y sesiynau, rydyn ni'n gofyn i'r arweinydd gwblhau arolwg 15 munud i rannu'r hyn a ddysgwyd a bwydo i mewn i'r ymchwiliad ehangach.

 

Lawr lwythwch y pecyn a'r holl adnoddau isod, neu cysylltwch â Rhayna Mann i ofyn am fersiwn copi caled.

 

Dogfennau:

 

Pecyn hwylusydd – gyda cyfarwyddiadau i arweinydd y gweithgared

 

Gêm termau - paru teils

 

Posteri cwestiynau

 

Arwydd ar gyfer y blwch pleidleisio

 

Slipiau pleidleisio

 

Ffurflen adborth

 

Ffurflenni diogelu data a chaniatâd lluniau

Dolenni:

 

Ffilm - https://spark.adobe.com/video/uEf7Pdm8trlpw

 

SurveyMonkey - https://www.surveymonkey.co.uk/r/hawliauplantcymru

 

Poster i plant - https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/ccfw_rights_poster_wel.pdf

 

Poster i bobl ifanc - https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/6331-CCfW-A2-Rights-Poster-WEL-AW-1.pdf

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu