Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnig cyflwyno newidiadau sy’n:

 

  • Gosod ystyriaethau ansawdd wrth galon pob rhan o’r GIG yng Nghymru,
  • Cryfhau llais dinasyddion ar draws gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, gyda Chorff Llais Dinasyddion newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (yn lle Cynghorau Iechyd Cymunedol);
  • Gosod dyletswydd gonestrwydd ar sefydliadau’r GIG, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt fod yn agored ac yn onest pan fydd pethau’n mynd o’u lle; a
  • Chryfhau’r trefniadau llywodraethu ar gyfer Ymddiriedolaethau’r GIG, drwy gyflwyno rôl Is-gadeirydd ar gyfer pob Ymddiriedolaeth.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:

17 Mehefin 2019

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 142KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 2200KB)

 

Datganiad y Llywydd: 17 Mehefin 2019 (PDF 1152KB)

 

Y Pwyllgor Busnes – Amserlen ar gyfer ystyried Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 33KB)

 

Geirfa Ddwyieithog (PDF 89KB)

 

Datganiad Cyfarfod Llawn – Cyflwyno Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 661KB)

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Datganiad Cyfarfod Llawn (PDF 262KB)

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ddull gweithredu yng Nghyfnod 1 ar 19 Mehefin 2019.

 

Mae’r Pwyllgor wedi gwneud galwad agored am dystiolaeth am y Bil.

 

Mae’r ymgynghoriad bellach wedi cau. Fodd bynnag, mae dal cyfle i gwblhau ein harolwg byr am y Corff Llais Dinasyddion arfaethedig.

 

 

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

19 Mehefin 2019

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (preifat)

19 Mehefin 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 19 Mehefin 2019

11 Gorffennaf 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

11 Gorffennaf 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 11 Gorffennaf 2019

19 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

25 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

9 Hydref 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

30 Medi 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Gorffennaf 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

3 Gorffennaf

2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 3 Gorffennaf 2019

 

 

 

 

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Sarah Beasley

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/06/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Busnes, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Cyfarfod Llawn

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu