Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cefndir

Yn ei gyfarfod ar 28 Ionawr 2019, cytunodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i gynnal ymchwiliad i gytundebau rhyngwladol y DU a'u goblygiadau i Gymru.

Gellir gweld fideo esboniadol ar gytundebau rhyngwladol isod.

YouTube-Here https://www.youtube.com/embed/971rM_r3wtQ

Adrodd

Isod mae modd gweld proses y Pwyllgor o graffu ar bob cytundeb.

A screenshot of a cell phone  Description automatically generated

 

Dechreuodd y Pwyllgor ystyried cytundebau rhyngwladol a'u goblygiadau i Gymru yn ei gyfarfod ar 4 Mawrth 2019.

Yn y cyfarfod hwnnw, cytunodd y Pwyllgor i adrodd i'r Cynulliad ar unrhyw gytundebau lle mae angen mynd i'r afael â phwynt craffu sylweddol, ac i ddwyn yr adroddiadau hyn at sylw:

  • Gweinidog perthnasol Cymru;
  • Gweinidog perthnasol y DU;
  • y pwyllgorau perthnasol yn Senedd y DU, Senedd yr Alban a Senedd Gogledd Iwerddon.

Mae'r cytundebau a drafodwyd a'r camau a gymerwyd ers 4 Mawrth 2019 wedi'u crynhoi mewn tabl.

O'r deg cytundeb a ystyriwyd yn y cyfarfod ar 4 Mawrth 2019, cytunodd y Pwyllgor i adrodd (PDF, 191KB) ar dri er mwyn tynnu sylw at bryderon a fynegwyd ynghylch ymgynghori â'r llywodraethau datganoledig.

Yn y cyfarfod ar 18 Mawrth 2019 ystyriodd y Pwyllgor saith cytundeb a chytunodd i adrodd (PDF, 242KB) ar dri.

Ddydd Gwener 24 Mai, cyhoeddodd y Pwyllgor ei drydydd adroddiad ar gytundebau rhyngwladol: Adroddiad ar y cytundeb rhwng y DU, Gwlad yr Iâ a Norwy ar fasnach nwyddau (PDF, 212KB).

Gellir gweld gwybodaeth am waith craffu’r Pwyllgor ar bolisi masnach y DU a’i oblygiadau i Gymru yma.

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod mwy am waith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, ewch i dudalen gwe'r Pwyllgor, dilynwch y cyfrif Twitter [agor mewn ffenestr porwr newydd] neu cysylltwch â'r tîm sy'n cefnogi'r Pwyllgor ar SeneddMADY@cynulliad.cymru

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-bost rheolaidd gyda'r diweddaraf ar Brexit. Os hoffech dderbyn yr e-bost rheolaidd hwn, cysylltwch â SeneddMADY@cynulliad.cymru i ofyn amdano.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/05/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu