Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit

Y Cefndir

Elfen allweddol o waith Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol oedd edrych ar fater Parodrwydd ar gyfer Brexit. Mae’r gwaith hwn eisoes wedi cwmpasu:

Mae'r Pwyllgor bellach yn ymgymryd â gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit.

Casglu tystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Prifysgolion Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru yn ystod ei gyfarfod ar 20 Mai 2019, a chan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn ystod ei gyfarfod ar 3 Mehefin 2019. Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngres Undebau Llafur Cymru (PDF, 111KB), a Bwyd a Diod Cymru (PDF, 120KB).

Yn dilyn y sesiynau, ac ar ôl cael tystiolaeth ysgrifenedig, ar 19 Mehefin 2019, ysgrifennodd (PDF, 194KB) y Cadeirydd at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ynglŷn â’r parodrwydd ar gyfer Brexit yng Nghymru. Ymatebodd (PDF,302KB) y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ar 18 Gorffennaf 2019.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/05/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu