Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau

 

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei adroddiad, sef Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau, ar 29 Tachwedd 2018.

Mae gwahanol rannau o Lywodraeth Cymru yn darparu mathau gwahanol o gymorth ariannol a chymorth arall ar gyfer busnesau at ystod o ddibenion. Mae'r tîm Sectorau a Busnes yng Ngrŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru, yn gweinyddu llawer o gyllid y prosiect y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu'n uniongyrchol i fusnesau unigol er mwyn creu neu ddiogelu swyddi, a gafodd sylw yng ngwaith archwilio'r Archwilydd Cyffredinol yn ystod yr astudiaeth hon.

Awgrymwyd yr adolygiad hwn gan adroddiadau blaenorol yr Archwilydd Cyffredinol, yn ogystal â Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol a'r cyfryngau'n tynnu sylw at enghreifftiau o brosiectau a gafodd gymorth ariannol Llywodraeth Cymru ond na wnaeth gyflawni'r manteision a fwriadwyd.

Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr adroddiad ym mis Ionawr 2019 a chynhaliodd ymchwiliad yn nhymor yr haf 2019. Ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru gyda’i casgliadau ym mis Ionawr 2019 a bydd y Pwyllgor yn dychwelyd at y mater yma ym mis Mehefin 2020.

 

YouTube-Here https://spark.adobe.com/video/CLUVcDpMlalvk/embed

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

Sesiwn gwybodaeth gefndir

Cerys Furlong – Chwarae Teg
Robert Lloyd Griffiths – Sefydliad y Cyfarwyddwyr
Dylan Jones-Evans – Prifysgol De Cymru

Dydd Llun 13 Mai 2019

Darllen trawsgrifiad y sesiwn gwybodaeth gefndir

Gwylio’r sesiwn gwybodaeth gefndir ar Senedd TV

1. Banc Datblygu Cymru

Giles Thorley – Prif Weithredwr
Mike Owen – Cyfarwyddwr Buddsoddi Gr
ŵp
Rhian Elston – Cyfarwyddwr Buddsoddi

Dydd Llun 17 Mehefin 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Ffederasiwn Busnesau Bach

Ben Cottam – Pennaeth Materion Allanol
John Hurst – Aelod o’r Ffederasiwn Busnesau Bach

Dydd Llun 17 Mehefin 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Sioned Evans – Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau
Duncan Hamer – Dirprwy Gyfarwyddwr, Busnes

Dydd Llun 24 Mehefin 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/11/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu