Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_02.jpg

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion.

 

Cylch gorchwyl:

 

Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad:

 

  • Dadleuon o blaid ac yn erbyn rhoi'r hawl i rai carcharorion, neu bob un, bleidleisio yn etholiadau Cymru, ac a ellid gwahaniaethu rhwng categorïau gwahanol o garcharor ar sail hyd y ddedfryd, dyddiad rhyddhau disgwyliedig, neu fathau o drosedd;
  • Materion ymarferol, megis cofrestru etholiadol (gan gynnwys cyfeiriad), dull pleidleisio, ymgysylltiad carcharorion â'r broses wleidyddol, rhoi gwybodaeth ac addysg o ran gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth;
  • Materion trawsffiniol oherwydd bod carcharorion o Gymru yn cael eu carcharu yn Lloegr, ac i'r gwrthwyneb.
  • A yw ystyriaethau arbennig yn cynnwys troseddwyr ifanc yn y ddalfa os estynnir yr hawl i bleidleisio i bobl 16 ac 17 oed yn gyffredinol; ac
  • ymagweddau gwledydd eraill o ran hawl carcharorion i bleidleisio.

 

Os ydych am roi eich barn ar y cylch gorchwyl, anfonwch at y clerc erbyn dydd Llun 7 Ionawr 2019.

 

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb drwy ein bwrdd trafod ar-lein, sy’n gofyn cwestiynau manylach am hawliau pleidleisio i garcharorion, defnyddiwch y linc isod:

https://senedd.dialogue-app.com/do-you-think-prisoners-should-be-allowed-to-vote-in-welsh-elections

 

Fideo Spark:

https://spark.adobe.com/video/4zli2uaJpR1WD

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/11/2018

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu