Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_02.jpg

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion.

 

Cylch gorchwyl:
Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad:

 

  • Dadleuon o blaid ac yn erbyn rhoi'r hawl i rai carcharorion, neu bob un, bleidleisio yn etholiadau Cymru, ac a ellid gwahaniaethu rhwng categorïau gwahanol o garcharor ar sail hyd y ddedfryd, dyddiad rhyddhau disgwyliedig, neu fathau o drosedd;
  • Materion ymarferol, megis cofrestru etholiadol (gan gynnwys cyfeiriad), dull pleidleisio, ymgysylltiad carcharorion â'r broses wleidyddol, rhoi gwybodaeth ac addysg o ran gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth;
  • Materion trawsffiniol oherwydd bod carcharorion o Gymru yn cael eu carcharu yn Lloegr, ac i'r gwrthwyneb.
  • A yw ystyriaethau arbennig yn cynnwys troseddwyr ifanc yn y ddalfa os estynnir yr hawl i bleidleisio i bobl 16 ac 17 oed yn gyffredinol; ac
  • ymagweddau gwledydd eraill o ran hawl carcharorion i bleidleisio.

 

Tystiolaeth

 

Ymgynghorodd y Pwyllgor ar y pwnc hwn. Cyhoeddwyd yr  ymatebion.

 

 

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, agenda a chofnodion

Trawsgrifiad

fideo

1.      Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dr Robert Jones, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Dr Greg Davies, Cydymaith Ymchwil

23 Ionawr 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

2.      Yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai

Mark Day, Head of Policy and Communications, Prison Reform Trust

23 Ionawr 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

3.       Cymru Ddiogelach

Bernie Bowen-Thompson, Chief Executive, Safer Wales

 

20 Chwefror 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

4.      Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Darren Trollope

20 Chwefror 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

5.       Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

 

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

 

Rhys George, Cadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

7 Mawrth 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

6.      Comisynydd Dioddefwyr

Baroness Newlove, y Comisynydd Dioddefwyr

7 March 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

 

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb drwy ein bwrdd trafod ar-lein, sy’n gofyn cwestiynau manylach am hawliau pleidleisio i garcharorion, defnyddiwch y linc isod:

https://senedd.dialogue-app.com/do-you-think-prisoners-should-be-allowed-to-vote-in-welsh-elections

 

Fideo Spark:

https://spark.adobe.com/video/4zli2uaJpR1WD

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/11/2018

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu