Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion

 

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion.

 

Cylch gorchwyl:
Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad:

 

  • Dadleuon o blaid ac yn erbyn rhoi'r hawl i rai carcharorion, neu bob un, bleidleisio yn etholiadau Cymru, ac a ellid gwahaniaethu rhwng categorïau gwahanol o garcharor ar sail hyd y ddedfryd, dyddiad rhyddhau disgwyliedig, neu fathau o drosedd;
  • Materion ymarferol, megis cofrestru etholiadol (gan gynnwys cyfeiriad), dull pleidleisio, ymgysylltiad carcharorion â'r broses wleidyddol, rhoi gwybodaeth ac addysg o ran gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth;
  • Materion trawsffiniol oherwydd bod carcharorion o Gymru yn cael eu carcharu yn Lloegr, ac i'r gwrthwyneb.
  • A yw ystyriaethau arbennig yn cynnwys troseddwyr ifanc yn y ddalfa os estynnir yr hawl i bleidleisio i bobl 16 ac 17 oed yn gyffredinol; ac
  • ymagweddau gwledydd eraill o ran hawl carcharorion i bleidleisio.

 

Tystiolaeth

 

Ymgynghorodd y Pwyllgor ar y pwnc hwn. Cyhoeddwyd yr  ymatebion.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, agenda a chofnodion

Trawsgrifiad

fideo

1.    Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dr Robert Jones, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Dr Greg Davies, Cydymaith Ymchwil

23 Ionawr 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

2.    Yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai

Mark Day, Head of Policy and Communications, Prison Reform Trust

23 Ionawr 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

3.     Cymru Ddiogelach

Bernie Bowen-Thompson, Chief Executive, Safer Wales

 

20 Chwefror 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

4.    Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Darren Trollope

20 Chwefror 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

5.     Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

 

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

 

Rhys George, Cadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

7 Mawrth 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

6.    Comisynydd Dioddefwyr

Y Farwnes Newlove, y Comisynydd Dioddefwyr

7 Mawrth 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

7.   Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

Gareth Thomas, Cynghorydd Polisi, Diwygio Etholiadol (Is-adran Llywodraeth Leol)

 

27 Mawrth 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Hawliau Pleidleisio i Garcharorion (PDF, 1MB) ddydd Mawrth 11 Mehefin. Mae fideo byr ar yr adroddiad i’w weld isod.

 

YouTube-Here https://www.youtube.com/embed/Ql4V4DeEyig

 

Fideo Spark:

https://spark.adobe.com/video/4zli2uaJpR1WD

 

Gohebiaeth

Ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag ymgysylltu â grwpiau dioddefwyr yng nghyd-destun hawliau carcharorion i bleidleisio (26 Mawrth 2019)

 

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit mewn perthynas â'r ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion (21 Mawrth 2019) (Saesneg yn unig)

 

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Gorchymyn Gwasanaeth Carchardai 4650 (2 Ebrill 2019)

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/11/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu