Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Prynu Gorfodol

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi cytuno i gynnal ymchwiliad byr i brynu gorfodol.

Crynodeb

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar ddefnyddio pwerau prynu gorfodol mewn dau faes penodol:

 • adfywio canol trefi; a
 • datblygu cyfleoedd ar gyfer teithio llesol.

Cylch gorchwyl

 • A oes unrhyw rwystrau rhag defnyddio pwerau prynu gorfodol? Os felly, sut ellir eu goresgyn?
 • A oes unrhyw rwystrau penodol i'r defnydd o bryniant gorfodol i:
  • adfywio canol trefi; a / neu
  • ddatblygu cyfleoedd ar gyfer teithio llesol?
 • A oes gan awdurdodau lleol ddigon o adnoddau a'r sgiliau cywir er mwyn defnyddio'u pwerau prynu gorfodol yn effeithiol?
 • Beth yw eich barn ynglŷn â chynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer symleiddio'r broses Gorchymyn Prynu Gorfodol, fel y nodir yn ei ymgynghoriad ar ganiatâd seilwaith?

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu