Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

drafftio adroddiad

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad - Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood – ar 12 Mehefin 2018.

Mae’r Adroddiad yn cyflwyno’r ffeithiau sy’n gysylltiedig â’r Cytundeb Cydweithredu a lofnododd y ddau gorff ym mis Chwefror 2014 i hyrwyddo cynyrchiadau teledu a ffilm yng Nghymru. Mae’r adroddiad hefyd yn disgrifio’r digwyddiadau a arweiniodd at ddiddymu’r cytundeb hwnnw, ynghyd â manylion y Cytundeb Gwasanaethau Rheoli olynol a ddechreuodd fis Tachwedd 2017. 

Ystyriodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yr adroddiad yn nhymor yr haf 2018, yn ystod ei ymchwiliad i gynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru.

Bu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn craffu ar Lywodraeth Cymru ar yr adroddiad ym mis Tachwedd 2018 ac mae’n paratoi adroddiad ar ei ganfyddiadau.

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

Llywodraeth Cymru
Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Jason Thomas – Cyfarwyddwr, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Tim Howard – Dirprwy Gyfarwyddwr Eiddo

5 Tachwedd 2018

Darllen trawsgrifiad o’r sesiwn dystiolaeth

Gwylio’r sesiwn dystiolaeth ar SeneddTV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/06/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu