Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_02.jpg

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifranc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i'r cymhwyster diwygiedig ar gyfer Bagloriaeth Cymru a gyflwynwyd at ddibenion addysgu ym mis Medi 2015.  Bydd y Pwyllgor yn craffu ar y cymhwyster yng Nghyfnod Allweddol 4 ac yn y cyfnod ar ôl 16.

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio’n benodol ar y canlynol:

I ba raddau y mae dysgwyr, rhieni, gweithwyr addysg mewn ysgolion a cholegau, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch yn deall ac yn gwerthfawrogi’r cymhwyster Bagloriaeth Cymru;

 

I ba raddau y mae dysgwyr, gweithwyr addysg mewn ysgolion a cholegau, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch yn ystyried bod Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster trylwyr sy'n cyfateb i gymwysterau eraill;

 

Statws y cymhwyster Bagloriaeth Cymru mewn ysgolion a cholegau, gan gynnwys targed Llywodraeth Cymru o ran sicrhau bod y cymhwyster yn cael ei fabwysiadu'n gyffredinol, ac effaith bosibl y dull gweithredu hwn;

 

Yr effaith ehangach y mae astudio Bagloriaeth Cymru yn ei chael ar bynciau cwricwlwm eraill ac ar ddarpariaeth addysg;

 

Manteision ac anfanteision y cymhwyster Bagloriaeth Cymru i ddysgwyr, ysgolion a cholegau, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch.

 

Casglu tystiolaeth

Crynodeb o ganlyniadau'r arolwg gyda phobl ifanc a rhieni/gwarcheidwaid

Mae fideo byr sy'n crynhoi canlyniadau'r arolwg ar gael hefyd

Crynodeb o'r drafodaeth ddeialog gyda chyflogwyr

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/06/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu