Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

 

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn cynnal ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

Cylch gorchwyl:

  • Deall pwysigrwydd amrywiaeth ymhlith cynghorwyr lleol, gan gynnwys yr effaith ar ymgysylltu â'r cyhoedd, trafod a gwneud penderfyniadau.
  • Deall y prif rwystrau i ddenu cronfa fwy amrywiol o ymgeiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.
  • Trafod meysydd arloesedd ac arfer da a all helpu i gynyddu amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.
  • Trafod effaith bosibl y cynigion ym Mhapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru, Cryfhau Llywodraeth Leol i gynyddu amrywiaeth yn siambrau'r Cyngor

 

Tystiolaeth

Ymgynghorodd y Pwyllgor ar y pwnc hwn.  Cyhoeddwyd yr  ymatebion.

 

Adroddiad

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol - 4 Ebrill 2019

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 562KB) – 19 Mehefin 2019

 

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb i’n holiadur ar-lein, sy’n gofyn cwestiynau manylach am lywodraeth leol yn eich cymuned a’ch profiadau chi, cliciwch ar y linc isod.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SYLMG7P

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, agenda a chofnodion

Trawsgrifiad

fideo

1.   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Un Llais Cymru

 

Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

 

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Siân Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

 

21 Tachwedd 2018

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

2.      Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Jessica Blair, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

 

21 Tachwedd  2018

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd. TV

3.    Cynrychiolwyr sefydliadau Cydraddoldeb

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

 

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

 

Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

 

Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

 

 

5 Rhagfyr  2018

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

4.   Cynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol

 

Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

 

Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

 

Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 

Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

 

Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

 

 

 

5 Rhagfyr  2018

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd. TV

5.   Cynrychiolwyr cyrff ieuenctid

Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

 

Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid

 

Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

 

Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

 

 

5 Rhagfyr  2018

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd. TV

6.   Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

Angharad Thomas-Richards, Cynghorwr y Rhaglen Diwygio Etholiadol, Llywodraeth Cymru

 

9 Ionawr  2019

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

 

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

 

 

Crynodeb arolygau

Arolwg y cyhoedd yn gyffredinol

Arolwg Cynghorwyr

 

Fideo Spark

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/05/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu