Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_02.jpg

 

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn cynnal ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

Cylch gorchwyl:

  • Deall pwysigrwydd amrywiaeth ymhlith cynghorwyr lleol, gan gynnwys yr effaith ar ymgysylltu â'r cyhoedd, trafod a gwneud penderfyniadau.
  • Deall y prif rwystrau i ddenu cronfa fwy amrywiol o ymgeiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.
  • Trafod meysydd arloesedd ac arfer da a all helpu i gynyddu amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.
  • Trafod effaith bosibl y cynigion ym Mhapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru, Cryfhau Llywodraeth Leol i gynyddu amrywiaeth yn siambrau'r Cyngor

Os ydych am roi eich barn ar y cylch gorchwyl, anfonwch at y clerc erbyn dydd Llun 10 Medi 2018.

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb i’n holiadur ar-lein, sy’n gofyn cwestiynau manylach am lywodraeth leol yn eich cymuned a’ch profiadau chi, cliciwch ar y linc isod.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SYLMG7P

Crynodeb arolygau

Arolwg y cyhoedd yn gyffredinol

Arolwg Cynghorwyr

 

Fideo Spark

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/05/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu