Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Radio yng Nghymru

 

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i Radio yng Nghymru.

 

Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn ymchwilio i'r graddau y mae gwasanaethau radio BBC Cymru, gwasanaethau radio masnachol a gwasanaethau radio cymunedol yn bodloni anghenion cynulleidfaoedd yng Nghymru.

 

Ceir tri phrif fath o wasanaethau radio yng Nghymru: BBC, radio masnachol a radio cymunedol.

 

Mae 73 o orsafoedd yn darlledu ar DAB yng Nghymru, ond nid yw pob un ar gael ym mhob rhan o Gymru ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys 13 o orsafoedd y BBC, 30 o orsafoedd ar amlblethau Sound Digital a Digital One, a 30 o orsafoedd masnachol ar amlblethau DAB lleol.

 

Nid oes gan y Cynulliad unrhyw gymhwysedd dros reoleiddio gwasanaethau radio, sy'n parhau i gael ei gadw yn San Steffan. Fodd bynnag, gall Llywodraeth Cymru ddarparu cyllid grant yn y maes hwn, fel y mae wedi gwneud yn y gorffennol ym maes radio cymunedolone in the area of community radio.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/01/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu