Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_05.jpg

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i ddulliau gweithredu lleol ar gyfer lleihau tlodi: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a byrddau gwasanaethau cyhoeddus

Cylch gorchwyl:

I ystyried

  • Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar ganfyddiadau adolygiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar wahaniaethu mewn perthynas â beichiogrwydd a mamolaeth;
  • Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio tuag at ei hamcan cydraddoldeb strategol, sef nodi a lleihau’r achosion o anghydraddoldeb o ran cyflogaeth, sgiliau a thâl sy’n ymwneud â rhyw, yn enwedig mewn perthynas â beichiogrwydd a mamolaeth;
  • Y graddau y mae Cynllun Gweithredu Economaidd a rhaglenni cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â materion a wynebir gan famau;
  • A yw’r cynnig gofal plant newydd yn cyd-fynd â chymorth wedi’i dargedu i famau ddechrau gweithio neu ddychwelyd i’r gwaith, a
  • Graddau’r gwahaniaethu mewn perthynas â beichiogrwydd a mamolaeth yn y sector cyhoeddus yng Nghymru (ac amrywiannau rhwng gwahanol grwpiau o fenywod), ac enghreifftiau o arfer da.

Tystiolaeth

Ymgynghorodd y Pwyllgor ar y pwnc hwn. Cyhoeddwyd yr ymatebion.


Adroddiad

Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru – Gorffennaf 2018

Ymateb Llywodraeth Cymru – Medi 2018

Adroddiad Spark - Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/01/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu