Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ymgymryd ag ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

Cylch gorchwyl:

I ystyried

  • effeithiolrwydd Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) o ran atal cysgu ar y stryd;
  • graddfa cysgu ar y stryd yng Nghymru a digonolrwydd y data;
  • achosion cysgu ar y stryd a’r cynnydd ymddangosol diweddar yn nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd;
  • effeithiolrwydd ac argaeledd gwasanaethau, gan gynnwys llety brys; a’r
  • camau i atal ac ymdrin â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

Adroddiad:

Bywyd ar y strydoedd: atal a mynd i’r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru – Ebrill 2018

Ymateb gan Lywodraeth Cymru – Mehefin 2018

 

Clerc: Liz Wilkinson.

 

Cyfeiriad Postio: 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

Ffôn:  0300 200 6565

 

E-bost:  SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/01/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau

Papurau cefndir

  • Ymchwiliad i gysgu ar y stryd - cais am y wybodaeth ddiweddaraf  

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu