Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi cytuno i gynnal tri ymchwiliad i dlodi yng Nghymru.

 

Yn y misoedd nesaf, byddwn yn ystyried:

 • Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd;
 • Dulliau lleihau tlodi sy’n seiliedig ar asedau; a
 • Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

 

Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Mae’r Pwyllgor yn archwilio sut y byddai Llywodraeth Cymru yn ffurfio ei dull o ddatblygu economaidd er mwyn lleihau tlodi a hybu ffyniant.

Cylch gorcwhyl:

 • Sut y gall strategaeth economaidd a chynllun cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru:
  • greu twf economaidd sy'n fwy cynhwysol ac sydd o fudd i bobl a lleoedd fel ei gilydd ledled Cymru;
  • lleihau cyfran y bobl sydd ag incwm isel yng Nghymru;
  • mynd i'r afael ag anghydraddoldebau economaidd rhwng gwahanol grwpiau o bobl;
 • Archwilio sectorau cyflog isel, a mesurau a all wella cyflogau gweithwyr sydd ag incwm isel, fel y cyflog byw;
 • Ffyrdd o gynyddu sicrwydd gwaith yng Nghymru; a
 • Rôl budd-daliadau lles wrth gefnogi pobl sydd ag incwm isel yng Nghymru.

 

Tystiolaeth

Ymgynghorodd y Pwyllgor ar y pwnc hwn. Cyhoeddwyd yr ymatebion.

 

Adroddiad

Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel (PDF 1.4 MB) – Mai 2018

Ymateb Llywodraeth Cymru Gorffennaf 2018

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/04/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu