Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

SL(5)092 - Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017

Fe’u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mai 2017

Statws adrodd: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/04/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu