Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adolygiad i nodi rhwystrau a chymhellion o ran ymgeisio mewn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ei adroddiad strategaeth ar gyfer 2016-2021, amlinellodd y Bwrdd Taliadau mai un o'i brif flaenoriaethau yw trafod a oes materion y gall fynd i'r afael â hwy yn ei gylch gwaith i ddenu ystod eang o ddinasyddion ar draws Cymru i sefyll ar gyfer eu hethol i'r Cynulliad. Bu Canolfan Llywodraethiant Cymru yn llwyddiannus mewn proses dendro agored i gynnal yr adolygiad.

 

Cyhoeddwyd yr adroddiad, Dadansoddi Amrywiaeth: Rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yr adroddiad cryno ar 5 Gorffennaf. Cytunodd y Bwrdd i ystyried y materion a godir yn yr adroddiad yn ystod gweddill ei dymor.

Rheswm dros ei ystyried: Bwrdd Taliadau;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2018

Considered on: Meeting Date Yn ôl Bwrdd Taliadau

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu