Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Senedd@

Bwriad rhaglen "Senedd@" yw hyrwyddo gwaith y Cynulliad ymhlith pobl Cymru, a hynny drwy ddarparu ystod o weithgareddau ymgysylltu, a thrwy gynnal busnes ffurfiol y Cynulliad mewn cymunedau ledled y wlad. Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau eisoes o dan y rhaglen Senedd@ yng Nghasnewydd, Abertawe, Wrecsam a Delyn, gan gynnwys cyfarfodydd pwyllgor allanol a gweithdai gyda grwpiau cymunedol a grwpiau ieuenctid.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Busnes, Fforwm y Cadeiryddion, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Y Pwyllgor Cyllid, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Pwyllgor Deisebau, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu