Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_05.jpg

 

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi cytuno i gynnal tri ymchwiliad i dlodi yng Nghymru.

 

Yn y misoedd nesaf, byddwn yn ystyried:

  • Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd;
  • Dulliau lleihau tlodi sy’n seiliedig ar asedau; a
  • Gwneud i’r economi weithio i’r rheiny sydd ag incwm isel

 

Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd;

Bydd y Pwyllgor yn cynnal darn byr o waith â diben canolog ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd. Mae’r Pwyllgor yn gobeithio y bydd y gwaith hwn yn helpu i lunio polisi’r dyfodol a’r trefniadau trosiannol wrth i’r rhaglen ddirwyn i ben, a hynny drwy adolygu’r hyn sydd wedi gweithio’n effeithiol yn y rhaglen bresennol.

 

Cylch gorchwyl

Dyma ein cylch gorchwyl:

  • beth a fu’n llwyddiant a beth na fu’n llwyddiant i’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf;
  • sut y bydd awdurdodau lleol yn penderfynu pa brosiectau a fydd yn parhau i dderbyn cyllid ar ôl mis Mehefin 2017; a
  • sut y bydd gwahanol raglenni lleihau tlodi (Cymunedau am Waith, Esgyn, Dechrau’n Deg, ac ati) yn newid ar ôl i Gymunedau yn Gyntaf ddod i ben.

 

Casglu tystiolaeth

Mae'r Pwyllgor wedi ymgynghori ar y pwnc hwn. Mae’r ymatebion wedi’u cyhoeddi.

 

Adroddiad

Adroddiad ar yr ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd (adroddiad cychwynnol) – cyhoeddwyd 25 Gorffennaf 2017

Adroddiad ar yr ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd (adroddiad llawn) – cyhoeddwyd 18 Hydref 2017

Ymateb Llywodraeth Cymru – Hydref 2017

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/01/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu