Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi cynnal ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati.

Cynhaliwyd yr ymchwiliad yn sgil pleidlais rhwng 3 Hydref 2016 a 15 Tachwedd 2016 lle gofynnodd y Pwyllgor i’r cyhoedd ddewis pa bwnc y dylai’r Pwyllgor ei flaenoriaethu.

Ymgynghoriad

Cyfeiriodd y Pwyllgor at y cylch gorchwyl drafft a chytunodd ar y canlynol yn sgil y dystiolaeth a gasglwyd o’r ymatebion.

  • Mynediad at wasanaethau cerddoriaeth awdurdodau lleol ar gyfer yr holl blant a phobl ifanc;
  • Y sefyllfa bresennol o ran yr ensembles cenedlaethol a rhanbarthol;
  • Y cynnydd a wnaed o ran gweithredu argymhellion adolygiadau Llywodraeth Cymru o wasanaethau cerddoriaeth ac ensembles celfyddydau cenedlaethol;
  • Effaith penderfyniadau cyllido ar ddarparu gwasanaethau cerddoriaeth awdurdodau lleol a materion yn ymwneud â’r gweithlu addysg cerddoriaeth; ac  
  • Archwilio darpariaeth ehangach gwasanaethau addysg cerddoriaeth trwy’r trydydd sector a’r sector masnachol.

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDGCh

 

Yn y newyddion

Nid yw cynnwys gwefannau allanol yn adlewyrchu safbwyntiau a dewis iaith y Pwyllgor hwn na Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

Math o fusnes:

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/01/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu