Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_05.jpg

Fel rhan o uchelgais y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ymgysylltu â chymunedau ar hyd a lled Cymru, rydym yn edrych ar y materion pwysig sy'n effeithio ar bobl yng Nghymru a sut gall llunwyr polisi wneud gwahaniaeth go iawn.

 

Mae 2,872 o geiswyr lloches yng Nghymru ar hyn o bryd, sy'n byw’n bennaf yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam. Nid yw'n hysbys faint o ffoaduriaid sy’n byw yng Nghymru, gan nad yw’n ofynnol i geiswyr lloches sydd wedi cael statws ffoaduriaid fyw mewn ardal benodol, a gallant symud i fannau eraill. Fodd bynnag, mae 112 o ffoaduriaid o Syria wedi’u cartrefu yng Nghymru’n benodol ers mis Hydref 2015 yn sgil y rhyfel cartref yn Syria, o gymharu ag 862 yn yr Alban.  

 

Mae’r Pwyllgor yn ystyried faint o gymorth sydd ar gael ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, a pha mor dda y mae Cymru yn ymateb i’r nifer fawr o bobol sy’n ffoi o Syria oherwydd y rhyfel cartref.

 

Cylch gorchwyl:

Mae'r cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad yw:

I ystyried –

Hoffai'r Pwyllgor glywed safbwyntiau am y meysydd a ganlyn:   

  • cyflymder ac effeithiolrwydd dull Llywodraeth Cymru i ailsefydlu ffoaduriaid drwy Gynllun Llywodraeth y DU ar Adleoli Pobl o Syria sy'n Agored i Niwed; 
  • effeithiolrwydd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches;
  • cymorth ac eiriolaeth sydd ar gael i blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches yng Nghymru; a'r
  • rôl ac effeithiolrwydd Cynllun Cyflawni Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru wrth sicrhau bod ffoaduriaid a cheisiwyr lloches yn integreiddio yng nghymunedau Cymru.

 

Casglu tystiolaeth

Mae'r Pwyllgor wedi ymgynghori ar y pwnc hwn. Mae’r ymatebion wedi’u cyhoeddi.

 

Addroddiad

Adroddiad ar yr ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru (PDF1MB)

Adroddiad Spark ar yr ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

Ymateb Llywodraeth Cymru – Mehefin 2017 (PDF 339.6 KB)

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Cynhaliwyd y ddadl ar adroddiad y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mehefin 2017.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/10/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu